MU – Chelsea: Tâm lý sợ thua

Hai đội đều chơi vô cùng chắc chắn nên trận đấu không có nhiều cơ hội.

Ngay từ đầu trận, Chelsea đã ra sân với sơ đồ không có tiền đạo. Thầy trò Mourinho chủ trương phòng ngự chắc và điều đó khiến MU gặp khó trong việc tấn công mặc dù Rooney đã chơi tích cực khi sát cánh bên Welbeck và Persie.

Hiệp hai thế trận giằng co và cân bằng vẫn tiếp tục được duy trì. Hai đội đều không muốn bị thủng lưới và điều đó dẫn tới sự bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn. MU nỗ lực hơn với sự cố gắng của Rooney và van Persie nhưng cũng không làm nên khác biệt nào. Trận cầu kết thúc mà không có bàn thắng.Hai đội đều chơi vô cùng chắc chắn nên trận đấu không có nhiều cơ hội.

Ngay từ đầu trận, Chelsea đã ra sân với sơ đồ không có tiền đạo. Thầy trò Mourinho chủ trương phòng ngự chắc và điều đó khiến MU gặp khó trong việc tấn công mặc dù Rooney đã chơi tích cực khi sát cánh bên Welbeck và Persie.

Hiệp hai thế trận giằng co và cân bằng vẫn tiếp tục được duy trì. Hai đội đều không muốn bị thủng lưới và điều đó dẫn tới sự bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn. MU nỗ lực hơn với sự cố gắng của Rooney và van Persie nhưng cũng không làm nên khác biệt nào. Trận cầu kết thúc mà không có bàn thắng.Hai đội đều chơi vô cùng chắc chắn nên trận đấu không có nhiều cơ hội.

Ngay từ đầu trận, Chelsea đã ra sân với sơ đồ không có tiền đạo. Thầy trò Mourinho chủ trương phòng ngự chắc và điều đó khiến MU gặp khó trong việc tấn công mặc dù Rooney đã chơi tích cực khi sát cánh bên Welbeck và Persie.

Hiệp hai thế trận giằng co và cân bằng vẫn tiếp tục được duy trì. Hai đội đều không muốn bị thủng lưới và điều đó dẫn tới sự bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn. MU nỗ lực hơn với sự cố gắng của Rooney và van Persie nhưng cũng không làm nên khác biệt nào. Trận cầu kết thúc mà không có bàn thắng.Hai đội đều chơi vô cùng chắc chắn nên trận đấu không có nhiều cơ hội.

Ngay từ đầu trận, Chelsea đã ra sân với sơ đồ không có tiền đạo. Thầy trò Mourinho chủ trương phòng ngự chắc và điều đó khiến MU gặp khó trong việc tấn công mặc dù Rooney đã chơi tích cực khi sát cánh bên Welbeck và Persie.

Hiệp hai thế trận giằng co và cân bằng vẫn tiếp tục được duy trì. Hai đội đều không muốn bị thủng lưới và điều đó dẫn tới sự bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn. MU nỗ lực hơn với sự cố gắng của Rooney và van Persie nhưng cũng không làm nên khác biệt nào. Trận cầu kết thúc mà không có bàn thắng.Hai đội đều chơi vô cùng chắc chắn nên trận đấu không có nhiều cơ hội.

Ngay từ đầu trận, Chelsea đã ra sân với sơ đồ không có tiền đạo. Thầy trò Mourinho chủ trương phòng ngự chắc và điều đó khiến MU gặp khó trong việc tấn công mặc dù Rooney đã chơi tích cực khi sát cánh bên Welbeck và Persie.

Hiệp hai thế trận giằng co và cân bằng vẫn tiếp tục được duy trì. Hai đội đều không muốn bị thủng lưới và điều đó dẫn tới sự bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn. MU nỗ lực hơn với sự cố gắng của Rooney và van Persie nhưng cũng không làm nên khác biệt nào. Trận cầu kết thúc mà không có bàn thắng.Hai đội đều chơi vô cùng chắc chắn nên trận đấu không có nhiều cơ hội.

Ngay từ đầu trận, Chelsea đã ra sân với sơ đồ không có tiền đạo. Thầy trò Mourinho chủ trương phòng ngự chắc và điều đó khiến MU gặp khó trong việc tấn công mặc dù Rooney đã chơi tích cực khi sát cánh bên Welbeck và Persie.

Hiệp hai thế trận giằng co và cân bằng vẫn tiếp tục được duy trì. Hai đội đều không muốn bị thủng lưới và điều đó dẫn tới sự bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn. MU nỗ lực hơn với sự cố gắng của Rooney và van Persie nhưng cũng không làm nên khác biệt nào. Trận cầu kết thúc mà không có bàn thắng.Hai đội đều chơi vô cùng chắc chắn nên trận đấu không có nhiều cơ hội.

Ngay từ đầu trận, Chelsea đã ra sân với sơ đồ không có tiền đạo. Thầy trò Mourinho chủ trương phòng ngự chắc và điều đó khiến MU gặp khó trong việc tấn công mặc dù Rooney đã chơi tích cực khi sát cánh bên Welbeck và Persie.

Hiệp hai thế trận giằng co và cân bằng vẫn tiếp tục được duy trì. Hai đội đều không muốn bị thủng lưới và điều đó dẫn tới sự bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn. MU nỗ lực hơn với sự cố gắng của Rooney và van Persie nhưng cũng không làm nên khác biệt nào. Trận cầu kết thúc mà không có bàn thắng.Hai đội đều chơi vô cùng chắc chắn nên trận đấu không có nhiều cơ hội.

Ngay từ đầu trận, Chelsea đã ra sân với sơ đồ không có tiền đạo. Thầy trò Mourinho chủ trương phòng ngự chắc và điều đó khiến MU gặp khó trong việc tấn công mặc dù Rooney đã chơi tích cực khi sát cánh bên Welbeck và Persie.

Hiệp hai thế trận giằng co và cân bằng vẫn tiếp tục được duy trì. Hai đội đều không muốn bị thủng lưới và điều đó dẫn tới sự bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn. MU nỗ lực hơn với sự cố gắng của Rooney và van Persie nhưng cũng không làm nên khác biệt nào. Trận cầu kết thúc mà không có bàn thắng.Hai đội đều chơi vô cùng chắc chắn nên trận đấu không có nhiều cơ hội.

Ngay từ đầu trận, Chelsea đã ra sân với sơ đồ không có tiền đạo. Thầy trò Mourinho chủ trương phòng ngự chắc và điều đó khiến MU gặp khó trong việc tấn công mặc dù Rooney đã chơi tích cực khi sát cánh bên Welbeck và Persie.

Hiệp hai thế trận giằng co và cân bằng vẫn tiếp tục được duy trì. Hai đội đều không muốn bị thủng lưới và điều đó dẫn tới sự bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn. MU nỗ lực hơn với sự cố gắng của Rooney và van Persie nhưng cũng không làm nên khác biệt nào. Trận cầu kết thúc mà không có bàn thắng.

Bài viết khác:

1. Old Trafford: Mảnh đất lành của Mourinho